در انتظار صبح
گروه صبح روشن تماس با ما
ارسال به دوستان  چاپ
  خلاصه ای از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران شهید مطهری - 2
ارسال: یکشنبه - 25 تير 1391-00:58:00
کتاب آینده انقلاب اسلامی اثر متفکر شهید آیت الله مطهری درباره انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم آن در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادت آن عالم ربانی یعنی دو ماه و بیست روز انجام شده است

 

 

به کوشش ن . حسینی

" چرا به جای جمهوری اسلامی ، جمهوری دموکراتیک نباشیم ؟ "
" در نامگذاری جمهوری اسلامی عده ای به اصطلاح روشنفکران ما بدون آن که کوچکترین سوءنیتی داشته باشند اصرار داشتند که بگوییم جمهوری دموکراتیک اسلامی ولی ایشان ( امام خمینی ) زیر بار نرفت چرا ؟ آیا با دموکراسی مخالف بود ؟ نه . چند دلیل داشت . یک دلیلش این بود که دموکراسی در مفهوم غربی با دموکراسی در مفهوم اسلامی تفاوتی دارد . دموکراسی در مفهوم غربی در حدود آزادیها و رهاییهای حیوانی خلاصه میشود . دموکراسی غربی همان است که ما نتیجه اش را امروز در پیشروترین کشورهای دموکراسی غرب مثلا انگلستان و فرانسه میبینیم . انگلستان در ده سال پیش مسئله همجنس بازی را روی چه اساسی قانونی کرد ؟ روی اساس دموکراسی . گفت قانون ان است که ملت بخواهد ، مردم بخواهند ، اکثریت مردم ما در عمل نشان داده اند که همجنس بازی را میخواهند . دموکراسی ایجاب میکند که این کار قانونی باشد . ما میگوییم خواسته بشر و اینکه انسان بخواهد ملاک نیست . این همان تز ملانصرالدین است که سوار قاطرش بود گفتند کجا میروی ؟ گفت هر جا که میل قاطر باشد . انسان نباید تابع شهوت و میلهای خودش باشد . آنها میگویند ملت ما اینچنین خواسته است ! ... ما میخواهیم دموکراسی را بر اساس ازادیهای انسانی بنا نهیم نه بر اساس رهایی حیوانیت  و امکان ندارد انسانیت انسان ازاد باشد در حالی که حیوانیت او رهاست . یعنی در رابطه انسانیت و حیوانیت ، یا باید حیوانیت تابع و مطیع انسانیت باشد و یا انسانیت انسان مقهور و ذلیل و برده حیوانیتش باشد . دلیل دوم به کار بردن این نام تقلید از غرب و به معنای الگو گرفتن از غرب است . ایا کلمه اسلامی و در متن اسلام ، حریت و ازادی هست یا نه ؟ ایا در متن اسلام حاکمیت ملی ، حکومت مردم بر مردم هست یا نه ؟ ایا در متن اسلام مردم حق دارند با انتخاب و با ارا خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه ؟ بله مردم حق دارند ، و از اصول دموکراسی بیش از اینها ما چیزی نمیخواهیم . وقتی میگوییم جمهوری اسلامی ، کلمه اسلامی در محتوای خودش همه اینها را دارد ، اما همین قدر که بگوییم جمهوری دموکراتیک اسلامی معنایش این است که ما چشم به دنیای غرب داریم . رهبر ما میگوید من نمیخواهم که ملتم چشم به دنیای غرب داشته باشد و از غرب الگو بگیرد ... چرا برای انچه که خودمان داریم برویم سراغ دیگران ؟ یا لااقل چرا ژستش را به این صورت بگیربم که از دیگران میگیریم ؟ یعنی ایشان با ان دوراندیشی و تیزبینی که دارند اصلا به کار بردن این کلمه را نوعی خیانت به روحیه مستقل این ملت و خیانت تلقی میکردند . ما باید کوشش کنیم تا میتوانیم این ملت را به خود مومن و معتقد کنیم که روی پای خودش بایستد ، به من اسلامی خودش معتقد شود " 

" آیا سهم خواهی پس از پیروزی انقلاب مطرح است ؟ "
" گاهی این مسئله مطرح میشود که سهم گروهها را باید در نظر گرفت . گروههای مختلفی در این انقلاب شرکت داشته اند و عدالت و انصاف ایجاب میکند که سهم همه گروهها و سهم همه افراد و سهم همه شهدا و کشته شدگان را در نظر بگیریم . .. اگر انقلابی به تمام و کمال به ثمر برسد و موقع بهره دهی و میوه چینی ان باشد که جز میوه چیدن و بهره گیری چیز دیگری در میان نیست اینجا جای این هست که همه گروهها و حتی همه افرادی که سهمی در به ثمر رساندن ان انقلاب داشته اند مطالبه سهم خودشان را بکنند . مثل باغی است که عده زیادی در کاشتن و پرورش دادن درختان ان سهم داشته اند و حالا موقع میوه دهی و ثمر دادن ان است ، هر کسی میگوید حالا که موقع میوه چیدن است پس سهم ما را هم بدهید . ولی یک وقت هست که انقلابی اغاز شده و مرحله ای را طی کرده است و مراحلی را هنوز در پیش دارد و گروههایی هم در ان شرکت داشته اند ، اکثریتی و اقلیتی ، و هنوز این انقلاب دارد جریان خودش را طی میکند .... اینجا دیگر مسئله سهم داشتن مطرح نیست . انقلاب تجریه بردار نیست که بگوییم یک قسمتش را به شما میدهیم یک قسمتش را به دیگری . راه و مسیری است ، قافله ای است که حرکت کرده ... " استاد بزرگوار منظورشان این است که انقلاب ما مراحل متفاوتی دارد که اولی ان همین ساقط کردن رژیم شاه بوده و ما به پایان و ثمر دهیش نرسیده ایم که بخواهیم برای کسی سهمی تعریف کنیم و هنوز اول راه هستیم و تازه نهال را کاشته ایم

" اقلیتهای مذهبی و سیاسی هم در انقلاب ایران شرکت داشته و سهیم بوده اند ، آیا آنها هم رنگ اسلامی داشته اند ؟ "
" معنای اینکه یک انقلاب ، اسلامی باشد این نیست که همه شرکت کنندگان در آن بدون استثنا روح اسلامی داشته اند یا همه آن کسانی هم که روح اسلامی داشته اند روح اسلامی شان به یک درجه بوده . این را ما در کل و مجموعش حساب میکنیم ، میگوییم آنچه که روح این نهضت را تشکیل میداده چه بوده ؟ آنچه که استوانه این نهضت را تشکیل میداده چه بوده ؟ آیا در انقلاب صدر اسلام فقط مسلمین شرکت داشتند ؟ نه ، در انقلاب صدر اسلام ، ما مواردی پیدا میکنیم که اقلیتهای مذهبی هم شرکت داشتند . چطور ؟ مثلا در ایران ، قبل از اینکه اسلام بیاید اکثریت مذهبی را زردشتی ها تشکیل میدادند ، اقلیت یهودی ، اقلیت مسیحی و اقلیت مانوی هم وجود داشتند ولی درپیروزی مسلمین بر ایران آن اقلیتها با مسلمین همدست بودند ، چرا ؟ برای اینکه آن اقلیتها از دست مذهب حاکم که مذهب مجوس و زردشتی بود فوق العاده رنج میبردند و فکر میکردند ، حسابش را کرده بودند که اگر اسلام حاکم شود با اینکه باز هم به صورت اقلیتی باقی خواهند ماند ولی اقلیت در زیر لوای اسلام را بر اقلیت بودن در زیر لوای دین مجوس ترجیح میدادند . تاریخ نشان میدهد که وقتی مسلمین به ایران آمدند اقلیتها مخصوصا یهودیها به مسلمین کمک کردند ، چون یهودیها در آن دوره ایران ، هم از دست مسیحی های ایرانی که در حال رشد بودند رنج میبردند و هم از دست زردشتی های ایرانی . در مصر هم همین طور بود ، اکثریت مسیحی بود و اقلیت یهودی ، و یهودی ها از سوی مسیحی ها ازادی نداشتند ، مسلمین که امدند یهودی ها به کمک مسلمانان شتافتند علیه مسیحی ها . پس این اقلیت در پیروزی مسلمین نقش داشتند اما این مقدار نقش داشتن سبب نمیشود که بگوییم پس نهضت صدر اسلام یک نهضت مشترک اسلامی یهودی بوده ، بلکه روح نهضت را اسلام تشکیل میداد . در این نهضت هم همین طور است ، اقلیتهای غیر مسلمان اعم از اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای سیاسی غیر مذهبی شرکت داشتند اما انها به دلیل اینکه اقلیتشان خیلی ناچیز بود و هست که این رفراندوم (منظور رای گیری اری یا نه ۱۲ فروردین ۵۸ به جمهوری اسلامی است) نشان داد قهرا قش عمده نداشتند "

" چرا نقش افراد غیر مذهبی نظیر فدائیان خلق را در انقلاب ایران ندید میگیرید ؟ آیا این از عدل اسلامی به دور نیست ؟ "
این که نقش داشتند ، بدیهی است که افرادی بوده اند ، کشته هم شده اند ، افرادی که مسلم در میان جوانانشان علی القاعده لااقل عده ای صداقت داشته اند اما نقش داشتن آنها را از دو زاویه باید حساب کرد : یکی از زاویه عددی و دیگر از زاویه تاثیر بخشیدن در جامعه . از جنبه عددی سهم کم دارند و از جنبه تاثیر بخشیدن روی جامعه سهم منفی دارند " منظور استاد از نقش منفی طی توضیحاتی که در بخشهای دیگر کتاب میدهند این است که چون برای ارمانهایی ضد ارمان اسلامی مبارزه میکردند . با شاه و دستگاهش مخالف بودند اما با مبارزات اسلامی هم همراه نبودند . با شاه مخالف بودند و برای براندازیش تلاش میکردند اما به دنبال روی کار اوردن دستگاه کمونیستی خودشان بودند نه اسلام و نه تغییرات بنیادی به شکل اسلامی . از این جهت سهمشان در انقلاب منفی است . در همین رابطه استاد مثالی میزنند میفرمایند " یک جوان مسلمان که کشته میشد در جامعه اسلامی موج ایجاد میکرد . یک کمونیست که کشته میشد نگرانی ایجاد میکرد : نکند ما به طرف کمونیسم میرویم ؟ !! یعنی نه تنها عامل حرکت نبود بلکه عامل توقف هم میشد . این است که انها از نظر عدد سهمی دارند ولی از نظر ایجاد موج نه تنها سهمی ندارند بلکه سهم منفی دارند " 

" آیا ما الان کاملا اسلامی هستیم ؟ "
وقتی امام خمینی قیام کرد هدف ایشان تشکیل حکومتی بر مبنای اسلام به جهت پیاده کردن احکام الهی در زمین و مقدمه ای برای تشکیل حکومت جهانی اسلامی به رهبری حضرت صاحب (عج) بود . پس از پیروزی انقلاب ، در واقع گام اول و ابتدایی هدف ایشان یعنی رسیدن به حکومتی که بر مبنای اسلام پایه ریزی بشود محقق شد . اما این به منزله پایان راه نیست . این راه ایستگاه های مختلفی دارد که اولی ان پیروزی انقلاب ما و براندازی حکومت طاغوت بود . ایستگاه های بعدی میشوند ایجاد دستگاه ها و قوانین اسلامی و تلاش همگانی در جهت اجرای قوانین الهی و ایستگاه های پایانی هم میشوند رسیدن به حکومت اسلامی جهانی . پس این درست نیست که بگوییم در حال حاضر کاملا اسلامی هستیم یا نه . بلکه باید بگوییم ما در حال حرکت در مسیر اسلامی شدن هستیم و باید یکی یکی ایستگاه ها را فتح کرده و راه را به پیش رویم و این مهم فقط با جهاد همگانی و توکل به حضرت حق تحت رهبری ولی فقیه صورت میگیرد .  

 

خلاصه ای از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران شهید مطهری - 1

 

 

   نظرات:
ارسال نظر
نام
متن پیام
خلاصه ای از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران شهید مطهری -1
خلاصه ای از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران شهید مطهری - 2
بني‌اسرائيل و بني‌اسماعيل
رفتارشناسي سياسي پيامبر اعظم(ص)
به توانایی های بچه ها خوب جهت داده نمی شود
تجلی مبانی کابالیسم در رمان پائولو کوئلیو
مبانی هنرهای تجسمی در اسلام
كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است ـ طراحی و تولید: "خاکریز ایمان و اندیشه"